Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

Rejestracja

Dane osobowe

Adres do korespondencji

Dane do faktury

Uwaga: faktura może być wystawiona na uczelnię jedynie wówczas, gdy przelewu dokonała uczelnia.

Konferencja

500 zł czynny z referatem250 zł czynny bez referatu i artykułu250 zł publikacja artykułu bez udziału

pełny (18-19.10.2018)1 dzień (18.10.2018)2 dzień (19.10.2018)tylko publikacja

taknie

mięsnywegetariańskinie dotyczy (tylko publikacja)

Przesłanie adresu e-mail jest równoznaczne z:

1. Wyrażeniem zgody na przesyłanie wiadomości mailowych dotyczących Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego.

2. Wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych,a także wizerunku w celach organizacji Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) i przyjęciem do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Instytut, Prawa,Administracji i Zarządzania - jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, usuwania, żądania zaprzestania przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz kontrolowania przetwarzania danych osobowych w trybie przewidzianym przez prawo.