Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

Patronaty

Patronat:

Znalezione obrazy dla zapytania logo trybunału konstytucyjnegoPrezes Trybunału  Konstytucyjnego Julia Przyłębska

  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Pacjenta
Znalezione obrazy dla zapytania urząd marszałkowski opole logo
Prezydent Miasta Opola

logo_powiat_png

Stowarzyszenie FONTES

mec. Arkadiusz Talik (Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu)

mec. Remigiusz Mazur (członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu)