Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

Opłata Konferencyjna

 1. Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 500 złotych. Opłata obejmuje: wygłoszenie referatu, udział w uroczystej kolacji (I dzień Konferencji), przerwy kawowe (I i II dzień Konferencji), obiad (II dzień Konferencji), materiały konferencyjne oraz publikację artykułu w punktowanej monografii.
 2. Koszt publikacji artykułu bez uczestnictwa w Konferencji wynosi 250 złotych.
 3. Koszt uczestnictwa w Konferencji bez publikacji artykułu oraz bez wygłaszania referatu wynosi 250 złotych. Opłata obejmuje: udział w uroczystej kolacji (I dzień Konferencji), przerwy kawowe (I i II dzień Konferencji), obiad (II dzień Konferencji) oraz materiały konferencyjne.
 4. Uwaga: w opłacie konferencyjnej nie ma zapewnionego noclegu. Opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Zgłoszenie udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 28 września 2018 roku za pośrednictwem wypełnionego formularza online: http://www.sefpa.ajd.czest.pl/pl/rejestracja/
 6. Szanowni Państwo w związku z napływającymi zgłoszeniami, termin rejestracji został przedłużony do dnia 5 października 2018 roku.
 7. Opłatę należy wnieść do dnia 6 października 2018 roku na poniżej wskazany rachunek bankowy:

  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8
  Raiffeisen Bank Polska SA: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378
  z dopiskiem: Konferencja-Forum, imię i nazwisko uczestnika