Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

Opłata Konferencyjna

  1. Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 400 złotych. Opłata obejmuje: wygłoszenie referatu, udział w uroczystej kolacji (I dzień Konferencji), przerwy kawowe (I i II dzień Konferencji), obiad (II dzień Konferencji), materiały konferencyjne oraz publikację artykułu w punktowanej monografii.
  2. Koszt publikacji artykułu bez uczestnictwa w Konferencji wynosi 200 złotych.
  3. Koszt uczestnictwa w Konferencji bez publikacji artykułu wynosi 200 złotych. Opłata obejmuje: udział w uroczystej kolacji (I dzień Konferencji), przerwy kawowe (I i II dzień Konferencji), obiad (II dzień Konferencji) oraz materiały konferencyjne.
  4. Uwaga: w opłacie konferencyjnej nie ma zapewnionego noclegu.
  5. Zgłoszenie udziału w Konferencji należy przesłać do dnia 25 września 2017 roku za pośrednictwem wypełnionego formularza online:http://www.sefpa.ajd.czest.pl/pl/rejestracja/
  6. Opłatę należy wnieść do dnia 30 września 2017  roku na poniżej wskazany rachunek bankowy:

PL09 1090 2138 0000 0005 5600 0043

Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole

w tytule przelewu proszę podać: sefpa, imię i nazwisko