Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

News

The Programme of International Conference

III Central European Forum on Law and Administration

Public Law in Central and Eastern Europe: Traditions, Legacies and Perspectives

Wrocław, 18-19 October 2018

First day 18.10.2018 (Thursday)

 9.15-10.15  Registration

 10.30-10.45 Opening of the I day of Conference, room: AC

 Więzienna 8/12 st., Wrocław

I International Stream, room: 2C

(I Panel Międzynarodowy, sala: 2C)

Chair (Moderator): dr. Jacek Srokosz (Opole University)

 11.00-11.25 dr. Paulina Święcicka, dr. Marek Stus (Jagiellonian University)
Judicial Formalism in the Practice of the Polish Courts A Historical Heritage or a differentia specifica of Contemporary Poland as A Post-Socialist Country Aiming to Democracy?

11.25- 11.40 mgr. Cezary Dzierzbicki (University of Warsaw) Judicial dissolution of co-ownership concerning real estate in the empirical research

11.40-11.55 dr. Lech Żukowski (University of Law and Public Administration in Rzeszów) Law as a Social Fact

11.55-12.15  dr. Alexander Petrov  (Siberian Federal University) The ‘Foolproof’ in the Modern Tax Code of Russia: controversial issues of implementation

12.15-12.30 discussion (dyskusja)

12.30- 12.45 coffee break (przerwa kawowa)

 

II International Stream, room: 2C

 (II Panel Międzynarodowy, sala: 2C)

Chair (Moderator): Chair (Moderator): dr. Jacek Srokosz (Opole University)

 12.45-13.00 doc., JUDr., PhD.  Juraj Vačok  (Comenius University in Bratislava, Faculty of Law) Impact of Lenght of Judicial Proceedings to Principle of Legal Certainty

13.00-13.15 Mirosław Sadowski (University of Wrocław) Right to (a Certain) Memory: Identity and Law in Central and Eastern Europe

13.15-13.30 dr. Maciej Kobak (University of Law and Public Administration in Rzeszów) Pubic status of Neurolaw

13.30-13.45  dr. Maria Kapustina (Saint Petersburg State University) The principle of legal certainty: whether there can be gaps in the public law?

13.45-14.00 dr. Rafał Mańko (University of Amsterdam) Towards an Antagonistic Theory of European Adjudication

14.00-14.15  discussion (dyskusja)

 14.15-15.00 Lunch (Obiad)

17.00-17.50  cruise on the Oder (point at Hala Targowa)

 

19.30.00-24.30   Gala Dinner (with the dancing)

Hotel Mercure pl. Dominikański 1

 

Second day, 19.10.2018 (Friday)

I International Stream, room:301C

(I Panel Międzynarodowy, sala: 301C)

Chair (Moderator): dr. Paulina Bieś-Srokosz (Jan Dlugosz University)

10.00-10.15 Doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD; Prof. Ing. Josef Reitšpís, CSc; Mgr. Ladislav Kručanica, PhD, University of Security management in Košice, SLovakia, Combating Terrorism in the Slovak Republic

10.15-10.30 JUDr. Zuzana Hortova  (Masaryk University/General Director of Customs) The role of joint and several liability in the Czech legal order. Selected cases

10.30-10.45 Ing. Eva Hvizdová, Vysoká škola Medzinárodného Podnikania ISM Slovakia v Prešove Ph.D, The application of creativity and innovation in the marketing management of traditional folk crafts

10.45-11.00 dr. Przemysław Niemczuk (University of Law and Public Administration in Rzeszów) The individual’s rights towards public administration. (Selected Issues)

11.00-11.15 discussion (dyskusja)

11.15-11.30 coffee break (przerwa kawowa)

 

II International Stream, room: 301C

(II Panel Międzynarodowy, sala: 301C)

Chair (Moderator): dr. Ewelina Żelasko-Makowska (Jan Dlugosz University)

11.15-11.30 prof. dr Oleksandr Kundickiy (Ivan Franko National University of Lviv) Public investments in the Ukrainian legal system

11.30-11.45 dr. Elena Midler (Southern Federal University in Russia) Public law in the Russian legal system

11.45-12.00  prof. dr Mykailo Mykievich (Ivan Franko National University of Lviv) Protection of individual rights in Ukraine and their perspective

12.15-12.30  JUDr. Marek Vrbík. (Charles University in Prague) New cyber defence regulations in Czech law

12.30-12.45 dr. hab. Katalin Egresi PhD (Széchenyi István University) Some aspect of Hungarian legal culture

12.45-13.00 Peter Lošonczi, PhD. (University of Security management in Košice, SLovakia) Security of electronic communications in government under the Law on e-Government

13.00-13.15 dr. sci. iur Davor Trlin (Public institution Center for judicial and prosecutorial training of F BiH)  Economic and social rights lost in transition

13.15-13.30 discussion (dyskusja)

14.15-15.00  Lunch(Obiad)