Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

Monografie

ksiazka tytuł: WSPÓŁCZESNE KIERUNKI ZMIAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ autor: red.nauk.PAULINA BIEŚ-SROKOSZksiazka tytuł: ZADANIA PUBLICZNE PODMIOTY UWARUNKOWANIA PRAWNE POTRZEBY SPOŁECZNE autor: red.nauk.PAULINA BIEŚ-SROKOSZ

ksiazka tytuł: INTERES PUBLICZNY A INTERES PRYWATNY KIERUNKI ZMIAN WZAJEMNE RELACJE OCHRONA PRAWNA autor: red.nauk.PAULINA BIEŚ-SROKOSZksiazka tytuł: PRAWNE FORMY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH autor: red.nauk.PAULINA BIEŚ-SROKOSZ, red.nauk.KRZYSZTOF MUCHA

ksiazka tytuł: PODMIOTY PRAWA WE WSPÓŁCZESNEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ autor: red.nauk.PAULINA BIEŚ-SROKOSZ, red.nauk.KRZYSZTOF MUCHAksiazka tytuł: WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PRAWA PUBLICZNEGO I PRAWA PRYWATNEGO autor: red.nauk.PAULINA BIEŚ-SROKOSZ, red.nauk.MARCIN MAZGAJ

ksiazka tytuł: ODDZIAŁYWANIE PRAW MIĘDZYNARODOWEGO EUROPEJSKIEGO ORAZ WYBRANYCH PAŃSTW NA POLSKI PORZĄDEK PRAWNY autor: red.nauk.PAULINA BIEŚ-SROKOSZ, red.nauk.JACEK SROKOSZ, red.nauk.EWELINA ŻELASKO-MAKOWSKAksiazka tytuł: WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE GAŁĘZI PRAWA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO autor:  red.nauk.PAULINA BIEŚ-SROKOSZ, red.nauk.JACEK SROKOSZ, red.nauk.EWELINA ŻELASKO-MAKOWSKA