Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Adam Sulikowski – profesor zwyczajny, Uniwersytet Wrocławski. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół: krytycznej teorii i filozofii prawa; teorii prawa konstytucyjnego; teorii i praktyki funkcjonowania sądów konstytucyjnych oraz francuskiej filozofii prawa i teorii konstytucyjnej.

 

 

 

dr Paulina Bieś-Srokosz – adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Założyciel i kierownik Poradni Prawa Administracyjnego oraz opiekun Koła Naukowego Myśli Administracyjno-Prawnej. Swoje zainteresowania koncentruje wokół zagadnień związanych z nietypowymi podmiotami administracji publicznej, agencjami rządowymi, zadaniami publicznymi oraz ich prawną formą realizacji, a także z legal transplants w prawie administracyjnym.

 

dr Jacek Srokosz – adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Jego zainteresowania naukowe oraz publikacje koncentrują się wokół tematyki: edukacji prawniczej, społecznej roli prawników, solidaryzmu, komunitaryzmu, współczesnych doktryn politycznych i prawnych, doktryn politycznych i prawnych okresu II Rzeczypospolitej, a także relacji polsko – ukraińskich.

 

 

dr Ewelina Żelasko-Makowska – adiunkt oraz Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Jej zainteresowania naukowe to: prawo samorządu terytorialnego oraz prawo administracyjne osobowe. Jest autorką kilkudziesięciu opracowań naukowych w tym zakresie.