Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

Komitet Honorowy

prof. zw. dr hab. Paweł Chmielnicki (WSiZ)

prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki (UŚ)

prof. dr hab. Katalin Egresi (Győr, Hungary)

prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (AJD/UŚ/Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych)

prof. nadzw. dr hab. Anna Kalisz (AJD)

prof. nadzw. dr hab. Jerzy Korczak (UWr)

prof. nadzw. dr hab. Brygida Kuźniak (UJ)

prof. nadzw. dr hab. Piotr Lisowski (UWr)

prof. nadzw. dr hab. Maciej Marszał (UWr)

mec. Remigiusz Mazur (członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu)

prof. nadzw. dr hab. Ján Škrobák (Komenius University/Slovakia)

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Skóra (UWM)

prof. nadzw. dr hab. Piotr Stec (UO/Dziekan WPiA UO)

prof. nadzw. dr hab. Magdalena Tabernacka (UWr)

mec. Arkadiusz Talik (Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu)

prof. zw. dr hab. Lidia Zacharko (UŚ)