Central European Forum on Law and Administration

Central European Forum on Law and Administration
About Us
The idea for the Central European Forum on Law and Administration was born during the International Conference Tendencies in contemporary public administration: bodies, public tasks and legal forms of their performance held on 13 and 14 October 2015 in Częstochowa. The impressive number of participants from Central Europe gave us impetus to develop the idea of annual meetings and discussions on legal issues and problems common to scholars from Central Europe.

Such meetings provide a great opportunity to exchange views, formulate postulates, and compare legal solutions to the problems present in Central European countries. The meetings are also a certain kind of platform for establishing contacts and cooperation with scholars from other countries, which might result in joint research projects in the future.

Our aim is to organize annual conferences in Częstochowa and Opole in turns. The 2017 Forum conference will take place in Opole.

We cordially invite everyone to participate in our enterprise.

We are hoping to establish a place for exchanging opinions and making new contacts, which would be a basis for fruitful cooperation between scholars from our part of the continent.

Registration

Personal information

Correspondence address

Invoice shall be issued

Notice: invoice can be issued to the institution only when the institution has made a transfer fee.

Conference

120 euro active with contribution60 euro publication without contribution60 euro as a guest

both days (18-19.10.2018)1st day (18.10.2018)2nd day (19.10.2018)only publication

yesno

meatvegetariando not apply (only publication)

Przesłanie adresu e-mail jest równoznaczne z:

1. Wyrażeniem zgody na przesyłanie wiadomości mailowych dotyczących Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego.

2. Wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych,a także wizerunku w celach organizacji Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) i przyjęciem do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Instytut, Prawa,Administracji i Zarządzania - jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, usuwania, żądania zaprzestania przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz kontrolowania przetwarzania danych osobowych w trybie przewidzianym przez prawo.