Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne

Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Kilka słów o nas
Pomysł na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zrodził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie ,w dniach 13-14 października 2015 roku,Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania oraz prawne formy ich realizacji. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Europy Środkowej, dało impuls to stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dyskusji nad zagadnieniami i problematyką prawną bliską (wspólną) dla badaczy z państw środkowoeuropejskich.

Takie spotkania stanowią okazję do wymiany poglądów, wypracowania postulatów oraz porównania rozwiązań prawnych dla problemów, które występują w tych państwach, ale także stworzenie pewnego rodzaju platformy nawiązywania kontaktów oraz podejmowania współpracy z badaczami z innych państw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi.

Naszym celem są coroczne konferencje, które będą odbywać się na zmianę w Częstochowie i w Opolu. W 2017 roku konferencja w ramach Forum, odbędzie się w Opolu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Naszym przedsięwzięciu.

Mamy nadzieję, że uda się Nam stworzyć miejsce spotkań obfitujące wymianą poglądów oraz nawiązywaniem nowych znajomości, stanowiącymi podstawę do owocnej współpracy naukowców z naszego regionu.

The Honorary Committee

prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki (WSIZ)

prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic (AJD/UŚ)

prof. nadzw. dr hab. Adam Habuda (AJD/PAN)

prof. nadzw. dr hab. Jerzy Korczak (UWr)

prof. nadzw. dr hab. Brygida Kuźniak (UJ)

prof. nadzw. dr hab. Maciej Marszał (UWr)

dr Rafał Mańko (Universiteit van Amsterdam/ European Union Parliamentary Research Service & External Fellow, Centre for the Study of European Contract Law)

prof. nadzw. dr hab. Jerzy Rotko (AJD/PAN)

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Skóra (UWM)

prof. nadzw. dr hab. Piotr Stec (UO/Dziekan WPiA UO)

prof. zw. dr hab. Adam Sulikowski (UWr/UO)

dr hab. Magdalena Tabernacka (UWr)

mec. Arkadiusz Talik (Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu)

prof. dr hab. Paweł Wolnicki (AJD)

prof. zw. dr hab. Lidia Zacharko (UŚ)